Nowe prawo – stan od stycznia 2016 – ograniczenia i uprawnienia.

Największą i jedną z bardziej dyskutowanych dyspozycji nowych przepisów podatków, jest osławiona klauzula unikania opodatkowania. Ministerstwo Finansów forsowała ją w pogoni za zwiększeniem wpływów budżetowych, ale przede wszystkim załataniu skandalicznie dużej dziury podatkowej, wynikającej z agresywnych optymalizacji i nierzetelności rozliczeń podatkowych. Data wejścia w życie przepisów nie jest jeszcze znana – Ministerstwo planuje wprowadzić je jeszcze w tym półroczu.

Aby sztuczne obejścia prawa podatkowego stały się trudniejsze, postanowiono wprowadzić definicję legalną pojęcia – dozwolonego unikania opodatkowania, i co ważniejsze co rozumie się pod jego unikaniem. Art. 25a proponowanej ustawy przyjął postać: „unikaniem opodatkowania będzie zastosowanie w sposób zamierzony sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną”.

Struktura ustawy nie jest kazuistyczna, co ma prowadzić do jej elastycznego stosowania. Uspakajać przedsiębiorców ma wyłączenie z jej reguł rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i takich struktur kaptałowych, z których celu i konstrukcji nie wynika nastawienie na zmniejszenie opodatkowania.

Ciężar dowodu w zakresie celowości działań, zmierzejących do uszczuplenia dochodów budżetowych, będzie obarczać toczące postępowania organy podatkowe. Stwierdzenie zaistnienia agresywnej optymalizacji podatkowej, bądź brak stosownych wyjaśnienień podatnika będzie stanowić następczą podstawę nałożenia klazuli. Z niej dopiero zostanie wywiedziona podstawa właściwego zobowiązania podatkowego wraz z jego wysokością.

Nad procesem wdrażania systemu klauzulowego ma czuwać powołana niezależna Rada do Spraw Unikania Opodatkowania. Będzie wydawać ona opinie na rzecz podatników jak i organów fiskalnych. Nie będą one miały jednak mocy wiążącej – takie uprawnienie w postaci „opinii zabezpieczającej” ma przysługiwać wyłącznie Ministerstwu Finansów. Będzie ono działać na podobnej zasadzie co indywidualne interpretacje podatkowe, zatem zwalniało z ryzyka zastosowania postępowania klauzulowego, o ile zostanie dochowana zasada nieszkodzenia podatkowego.

Koszt wydania takiej interpretacji został zróżnicowany w zależności od tego czy badana konstrukcja prawna będzie miała wśród uczestników podmioty – nierezydentów lub pod kontrolą nierezydentów. W takiej sytuacji będzie to kwota 30 tysięcy złotych. W przypadku podmiotów wyłącznie krajowych będzie to suma połowę niższa – 15 tysięcy złotych.

 

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś