Podatniku, nie musisz już się tłumaczyć

W ramach zmian ordynacji podatkowej, jest jedna dość znacząca nowelizacja, ułatwiająca kontakt z urzędami skarbowymi. Od 2016 roku znika obowiązek składania uzasadnienia do korekt deklaracji podatkowych i zmienia się tym samym tryb kontroli skarbowej.

Jeżeli zostanie zauważony błąd formalny, nawet nie mający przełożenia na wysokość zobowiązania/zwrotu, bądź rachunkowy, przepisy prawa skarbowego nakładają na podatnika lub jego pełnomocnika obowiązek złożenia korekty. Dokonuje się ją niezwłocznie, chyba że trwa już postępowanie lub kontrola podatkowa.

Do tej pory każda korekta, aby została rozpatrzona przez Urząd Skarbowy musiała być złożona w towarzystwie druku ORD ZU, zawierającym uzasadnienie składanej korekty. Wedle nowych przepisów ten obowiązek został wyeliminowany, niemniej jednak podatnik może się zdecydować na złożenie wyjaśnień nieobowiązkowych.

Dopiero pojawienie niedających się usunąć wątpliwości, wynikających ze złożonej korekty, da prawo organom do zawezwania składającego, do złożenia wyjaśnień. Ich brak, spowoduje uruchomienie postępowania wyjaśniającego, które może zakończyć się administracyjną decyzją zawierającą w sobie wysokość zobowiązania podatkowego.

Brak konieczności składania uzasadnienia przy poprawce danych, bądź nawet przy niepodpisaniu deklaracji, stanowi element cywilizowania postępowania podatkowego i zrywa z praktyką niechętnej podejrzliwości aparatu fiskalnego, wobec podatnika. Pozostaje mieć nadzieję, że taka drobna zmiana, usuwająca jednakże uciążliwy i wątpliwy praktycznie obowiązek, stanowi początek dalszych zmian w ordynacji.

 

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś