Sprzedaż udziałów bez podatku

Kwestia opodatkowania czynności sprzedaży udziałów spółki osobowej wciąż jest sporna w działalności urzędów skarbowych. Szczególną formą takich czynności jest rozwiązanie spółki osobowej w zamian z udziały innego podmiotu, które zostaną następnie zbyte. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego jednolicie stoi na stanowisku, że takie zbycie będzie przychodem działalności gospodarczej a nie kapitałowej. Takie podejście generuje znakomitą różnicę w opodatkowywaniu transakcji. Fiskus upiera się aby za podstawę opodatkowania przyjąć przychód ze sprzedaży z ujętym tylko kosztem zakupy, tak jak w obrocie kapitałami pieniężnymi.

Stanowisko sądowe ( sygn. Akt m. in, II FSK 2434/13, II FSK 2538/13, II FSK 2591/13, II FSK 2630/13, II FSK 1998/13, II FSK 2032/13, II FSK 2376/13) warunkowane jest czasem zbycia udziałów. Jeżeli będzie miało miejsce do 6 lat od dnia rozwiązania spółki osobowej, należy zastosować ogólne zasady opodatkowania przychodów. Jeżeli jednak czynność będzie miała miejsce później i nie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, nie będzie stanowić przychodu podlegającego PIT.

Różnice podatkowe wynikające z wdrożenia orzeczeń NSA, powstają dzięki innym kosztami uzyskania przychodu w takim ujęciu. Będą one wyższe ponieważ, przy przychodach z działalności, można odliczyć wartość nominalną udziałów spółki otrzymanej w ramach aportu do spółki osobowej. Jeżeli zastosować pogląd fiskusa tj. potraktowanie tego przychodu jako kapitałowego, to będzie on mógł być tylko pomniejszony o rzeczywiste wydatki na objęcie udziałów bądź akcji – które są zazwyczaj niższe niż nominalne.

Zatem istotą takiej optymalizacji będzie korzystniejsze podatkowo zbycie udziałów spółek kapitałowych wedle następującego schematu: wniesienie udziałów do innej spółki – przekształcenie jej w spółkę osobową – likwidacji spółki osobowej – przejęcie aportowanych udziałów pozostałych po likwidacji spółki osobowej – sprzedaż udziałów na zasadach ogólnych lub odczekanie 6 lat.

Sądy administracyjne orzekając, bronią zapisów ustawy o PIT, które głoszą jasno, że przychody ze sprzedaży majątku pozostałego po likwidacji spółek osobowych będą stanowić wpływ wynikający z działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia jak wysokie są koszty uzyskania tych przychodów, zatem orzecznictwo stoi na straży fundamentalnych zasad prawa podatkowego.

 

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś