Zwiększenie progu zwolnienia z VAT

Jedną z największych trosk fiskalnych jest kwestia podatku Vat, podlegająca nieustającym korektom. Tym razem ministerialny projekt zakłada zwiększenie progu obrotowego po którym obligatoryjnie podatnik stanie się „vatowcem”. Aby móc skoncentrować się na dużych płatnikach, aparat fiskalny, umożliwi mniejszym przedsiębiorcom uniknięcie skomplikowanych procedur związanych z rozliczaniem tego podatku. W zestawie z tą regulacją ma iść uproszczona, ryczałtowa forma rozliczania Vat, w postaci kwotowej lub procentowej.

Propozycja zakłada zwiększenie zwolnienia z obowiązków VAT, z dotychczasowych 150 tysięcy do 200 tysięcy rocznego obrotu, oraz uprościć formę opodatkowania tych którzy nie osiągają tego limitu. Powinno to zmienić strukturę podatników zaanagażowanych w pełni w system VAT-u. Spośród prawie 900 tysięcy podatników VAT blisko 450 tysięcy to podmiotu o obrotach poniżej 150 tysięcy lecz dają one obrót podatkowy na poziomie 0,84 procenta całości wpływów. W 2014 roku było to jedynie 121 milionów złotych.

Brak jest jeszcze dokładnych informacji o formach uproszczonych, oraz zakresie planowanych ułatwień. Generalną zasadą ma być uszczelnienie wpływów do budżetu połączonym ze skoncentrowaniem się na działalności dużych płatników VATu, generujących lwią część wpływów. Tam Ministerstwo Finansów dostrzega główne miejsce uszczupleń należnych dochodów podatkowych. Podatnicy dalej będą mogli jednakże, składać wnioski o status podatnika VAT-u nawet w przypadku niższych obrotów.

Doradcy podatkowi zwracają uwagę, że przy generalnie słusznych założeniach, mających skutkować zmniejszeniem obowiązków podatników jak i odciążeniem admnistracji, istnieją pewne niedoszacowane ryzyka. Brak rzetelnej analizy tej propozycji prawno-podatkowej, może doprowadzić paradoksalnie do zmniejszenia wpływów budżetowych. Należy właściwie zakreślić docelowe podmioty, które zostaną objęte nowelizacją.

Ułatwienia w VAT mogą służyć podatnikom, jednakże bardziej istotne dla nich będzie ujednolicenie i uproszczenie przepisów podatkowych per se, a budzących, liczne i groźne dla gospodarki, wątpliwości.

 

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś