Czy można wliczać amortyzację w koszty, przy braku przychodów?

Amortyzacja ma służyć wprowadzaniu w koszty określonych wydatków, przy użyciu ustawowych kryteriów czasu i kwot. Zmniejsza to należny podatek dochodowy, co jednak w sytuacji gdy firma nie rejestruje przychodów (z różnych względów np. przerwy w obrotach bieżących)?

Ponieważ amortyzacja co do zasady rozkłada się w ratach, i to one wchodzą w koszty zmniejszając podatek. Przerwanie biegu amortyzacji jest możliwe, nie mniej dotyczy kilku specyficznych sytuacji:

- sprzedaż środka trwałego, którego amortyzacja właśnie trwa, wtedy wszystkie pozostałe odpisy amortyzacyjne stają się kosztem z dniem sprzedaży, poprzez naniesienie odpowiedniej pozycji w Księdze Przychodów i Rozchodów.

- darowizna środka trwałego – analogicznie jak wyżej.

- likwidacja środka – wybrakowanie z powodu np. zużycia

- zaprzestanie produkcji – w przypadku środków związanych z danym rodzajem produkcji

- zawieszenie lub likwidacja działalności gospodarczej.

Gdy przedsiębiorstwo nie znajduje się w zawieszeniu bądź likwidacji, ale tylko nie przynosi aktualnie dochodów, nie stanowi to samoistnej przesłanki do zawieszenia obowiązkowych odpisów amortyzacyjnych. Taka sytuacja, mogłaby prowadzić do niewykorzystania pod kątem podatkowym, zmniejszeń należności fiskalnych. Na szczęście, istnieje możliwość zmniejszenia wysokości odpisu. Będzie to prowadzić do przeniesienia dodatkowego kosztu, na czas pojawienia się przychodów.

Pomimo dawnych wątpliwości urzędów skarbowych, stosuje się teraz obniżenie do zera – wcześniej praktykowano np. stawkę 0,1 %. W praktyce oznacza to zatrzymanie przebiegu amortyzacji. Termin zmiany stawki liczony jest albo od miesiąca w którym wprowadzony został środek trwały, lub w trakcie amortyzowania środka – od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.

Zmniejszanie stawek do zera jest powszechną i skuteczną praktyką, legalnego optymalizowania kosztów, zgodnego jednocześnie z logiką wpływów finansowych.  

 

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś