Kasa fiskalna – w jaki sposób należy prowadzić ewidencję korekt?

Gdy paragon wystawiony przez kasę, został obarczony błędem, bądź klient chce zwrócić zakupy, przepisy nie przewidują anulowania bądź wycofania takiej transakcji.

Przedsiębiorca ma obowiązek odnotowywania takich sytuacjach w dwóch specjalnych rejestrach: ewidencji pomyłek i ewidencji zwrotów i reklamacji. Obydwa należy przechowywać w dokumentacji księgowej i udostępniać na żądanie właściwego urzędu.

Ewidencja zarejestrowanych pomyłek, musi zawierać oryginał paragonu wraz z wartością sprzedaży brutto, należnym podatkiem, opisem przyczyn pomyłki.

Gdy klient zwraca towar – np. korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, też należy przeprowadzić czynności ewidencyjne, względem wystawionego już dowodu zakupu. W takim rejestrze – zwrotów i uznanych reklamacji – winno się znaleźć – data sprzedaży, numer paragonu, rodzaj towaru, termin zwrotu lub uznania reklamacji, wartość brutto towaru i podatku należnego – cała lub częściowa (przy reklamacyjnej obniżce ceny). Ponadto dołącza się oryginał paragonu oraz protokół zwrotu lub reklamacji podpisany przez obie strony.

Alternatywną formę ewidencji można wdrożyć w postaci zeszytu korekt i zwrotu towaru – który należycie prowadzony będzie mógł łatwo wprowadzać korekty do swej księgi przychodów i rozchodów. Taki zeszyt nie musi być zgłoszony do urzędu, ważne aby zawierał daty sprzedaży, numery paragonów i nazwy towarów lub usług wraz z oryginalnymi paragonami wystawionymi w momencie sprzedaży.

Gdy jednak nabywca – bez względu na to czy osoba fizyczna czy przedsiębiorca – do paragonu zażyczy sobie faktury VAT, wtedy podłącza się do kopii zostającej u sprzedawcy oryginał paragonu. Oryginał faktury, na zwykłych zasadach, otrzymuje nabywca.

Jeżeli towar objęty fakturą zostanie zwrócony, to bez względu na to czy został wcześniej wystawiony paragon, nie przeprowadza się zapisów w osobnej ewidencji. Wystarczy skorygować fakturę, zwyczajnym dokumentem korygującym. Dane z korekty bezpośrednio wpływają na zawartość księgi przychodów i są odnotowane w rejestrze sprzedaży VAT.

 

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś