Koszty uzyskania przychodu pracownika – kiedy można je podwyższyć?

Do każdego przychodu stosuje się zasady jego zmniejszania poprzez koszt jego uzyskania. Zmniejsza to podstawę opodatkowania a zatem także i podatek. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, stosunku służbowego, spółdzielczego lub pracy nakładczej. W tym wypadku chodzi o koszt dojazdu do pracy i został on ustalony ustawowo w sposób ryczałtowy. Na dzień dzisiejszy wynosi on 111 zł 25 gr miesięcznie dla pracownika, którzy świadczy swoją pracę na terenie swojego miejsca zamieszkania (swojej miejscowości). Kwota ta w przypadku jednego stosunku pracy będzie wynosić 1335 złotych rocznie. Jeżeli jednak pracownik będzie uzyskiwał przychody z więcej niż jednej umowy, może zwiększyć koszt do kwoty 2002,05 zł rocznie.

W określonych sytuacjach przysługuje jednak stawka podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli miejsce zamieszkania – a nie zameldowania, będzie poza miejscem położenia zakładu pracy i jednocześnie pracownik z tego tytułu nie otrzymuje dodatku rozłąkowego i nie otrzymuje zwrotu ponoszonych kosztów dojazdu, wtedy stawka kosztów wyniesie 139,06 złotych miesięcznie od każdego stosunku pracy. Dla jednoetatowca rocznie będzie to 1668,72 zł a przy wielu etatach limit wyniesie maksymalnie 2502,56 zł.

Warunkiem koniecznym jest dojazd do zakładu pracy poza swoją miejscowość i nie ma znaczenia gdzie formalnie mieści się siedziba firmy. Nawet jeżeli praca jest wykonywana w różnych miejscach, liczy się jej faktyczne wykonywanie poza swoją miejscowością – o ile pracownik dojeżdża tam na własną rękę.

Kwoty powyższe należy wpisać do rocznego zeznania podatkowego PIT i obniżyć z tego tytułu należny podatek. Pracodawca odprowadzając zaliczki, zapewne obniża ich wysokość o stosowną kwotę, lecz może nie rozliczyć ich w pełni – to umożliwi dopiero rozliczenie roczne.

 

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś