Likwidacja kasy fiskalnej – obowiązki przedsiębiorcy

W razie konieczności zlikwidowania kasy fiskalnej użytkowanej w przedsiębiorstwie, należy wykonać odpowiednią procedurę. Kasa nie może zostać przekazana innemu podmiotowi, bądź zniszczona. Najczęstszym przypadkiem likwidacji kasy jest jednoczesne likwidowanie działalności gospodarczej.

Na koniec użytkowania kasy, po wprowadzeniu wszystkich transakcji, musi nastąpić wydruk raportu dobowego jak i miesięcznego. Kolejną czynnością jest skierowanie wniosku do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o odczyt zawartości modułu pamięci kasy. Na tą czynność przedsiębiorca ma 7 dni od zakończenia użytkowania. Wniosek składany jest na odpowiednim wzorze, w którym muszą się znaleźć m. in. numery ewidencyjne kasy, data fiskalizacji, oraz informacja czy kasa była objęta ulgą na jej zakup. Następnym wnioskiem jest pismo o wyrejestrowanie z ewidencji kas fiskalnych, zawierającym podobne dane jak wcześniejszy formularz.

Czynnością techniczną jest z kolei, sczytanie przez uprawnionego technika, treści pamięci kasy, dokonanej razem z pracownikiem skarbowym. Z tych czynności sporządza się protokół zawierający raport wszystkich transakcji zarejestrowanych przez kasę. Protokół ma mieć 3 egzemplarze – z czego jeden dla przedsiębiorcy, jeden dla Urzędu Skarbowego a jeden dla serwisanta.

W przypadku likwidacji kasy w terminie wcześniejszym niż 3 lata od zakupu, należy zwrócić ewentualnie uzyskaną ulgę na jej zakup, pod rygorem odsetek. Zwrot wykonać trzeba do 25 – tego miesiąca następującego po wyrejestrowaniu, lub na koniec następnego miesiąca (jeżeli rzecz dotyczy nie będących płatnikami VAT).

Jeżeli przedsiębiorca zamiast likwidować, zawiesza swoją działalność – na okres od 30 dni do 2 lat, to nie należy wyrejestrowywać kasy, tak jak przy zamknięciu. Odwieszenie działalności również nie nakłada specjalnych obowiązków w zakresie rejestracji kasy.

 

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś