Samochód ciężarowy – środek trwały w dwóch firmach.

Każda z rzeczy może mieć jednego lub więcej właściciela. Przepisy to przewidują, umożliwiając wnieść do ewidencji środków trwałych przedmiot będący elementem współwłasności (udział we własności). Nie inaczej jest z pojazdami mechnicznymi takimi jak cieżarówki. Ponieważ każdy ze współwłaścicieli ma prawo rozporządzać swoją częścią w takim samym stopniu, wprowadzenie części do jednej firmy nie przeszkadza, aby w tym samym czasie inny udział był ewidencji środków trwałych innego przedsiębiorstwa.

Taka sytuacja daje określone korzyści, szczególnie w zakresie rozliczania wydatków na użytkowanie pojazdu i jest wygodniejsza niż stosowanie na przykład kilometrówki, stosowanej przy używaniu pojazdów prywatnych (np. należących do przedsiębiorcy, ale nie wprowdzonych do ewidencji).

Aby doszło do skutecznego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, takiego udziału we własności, należy należycie ustalić jego wartość początkową. Wartość pojazdu ciężarowego powinna być proporcjonalnie zmniejszona do wysokości udziału we współwłasności. Tak ustalona wartość początkowa będzie brana pod uwagę przy odpisach amortyzacyjnych. Gdy samochód posiada potwierdzenie nabycia na osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej, potrzebne będzie oświadczenie o przekazanie go do celów działalności. Współwłaściciel powinien postarać się też o pisemne zgody innych właścicieli na wprowadzenie pojazdu do firmy – dla celów wzajemnych rozliczeń i aby uniknąć niepotrzebnych roszczeń. Gdy podstawą nabycia była faktura VAT – odliczyć podatek VAT można wyłącznie, jeżeli nabywcą został określony przedsiębiorca a współwłaściciel jest ujawniony w dodatkowych informacjach faktury.

W przypadku własności wspólnej małżonków posiadających wspólnotę majątkową, można wykorzystać pełną wartość pojazdu i pełnych odpisów amortyzacyjnych o ile małżonek nie wykorzystuje go do odrębnej działalności. Ponieważ wtedy małżonkowie muszą zakreślić proporcję użytkowania pojazdu w ich firmach.

Gdyby pojazd został wcześniej w całości zamortyzowany w działalności małżonka, to nie będzie już amortyzowany, chociaż stanie się majątkiem firmowym, od którego będzie można rozliczać koszty utrzymania. Gdyby był umorzony częściowo, można umorzyć brakującą część.

Podobne reguły postępowania obowiązują przy rozliczania koszów utrzymania pojazdu. Będą ujęte w pełnej wysokości, jeżeli małżeństwo nie ma rozdzielności majątkowej i drugi z małżonków nie prowadzi działalności w której byłby ten pojazd używany. Wtedy należy podzielić koszty w zależności od stopnia wykorzystania.

Samochód ciężarowy użytkowany w dwóch firmach powoduje podział kosztów możliwych do rozliczenia. Koszt uzyskania przychodów stanowi proporcja kosztów użytkowania w stosunku do posiadanego udziału.

 

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś