Strona sklepu internetowego

Prowadzący działalność gospodarczą przy użyciu sieci teleinformatycznych, zarówno z walnym udziałem swojej strony www, czy po prostu w postaci aplikacji sklepu informatycznego, mają często wątpliwości w jaki sposób zaliczyć w koszty, wydatki na stworzenie tych narzędzi. Główną kwestią jest to czy podlegają one amortyzacji i jeżeli tak to w jakim trybie.

Dzięki amortyzowaniu nabytych środków trwałych przedsiębiorstwa, w prosty sposób zmniejsza się należności z tytułu podatku dochodowego. Objąć amortyzacją można te środki oraz wartości prawne i niematerialne, które będą użytkowane dłużej niż rok a kwota nabycia przewyższa 3500 zł. Warunkiem dodatkowym jest konieczność bycia właścicielem lub współwłaścicielem środka, który musi być przy tym przydatny do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Wśród różnych typów środków, nadających się do amortyzacji, oprócz budynków, lokali, maszyn i środków transportu, wyróżnia się wszelkiego rodzaju licencje, prawa autorskie, patentowe i znaki towarowe.

Stworzenie i przekazanie strony internetowej może być zatem objęte obowiązkiem amortyzacji, jako że stanowi ona wartość prawną i niematerialną. Zatem nie zwiększy ona od razu kosztów uzyskania przychodu. Do czynności amortyzacyjnych potrzebne jest jednak, aby doszło do przeniesienia majątkowych praw autorskich wraz z licencjami, gdyż to ich wartość jest wyceniania do amortyzacji. W wypadku nabycia, bez przekazania praw (np. tylko do użytkowania), cena zakupu zostanie zaliczona wprost do kosztów i ujęta w KPiR.

W typowych przypadkach, wydatki poniesione na własną domenę, miejsce serwerowe, czy reklama internetowa lub pozycjonowanie, także zostaną zaksięgowane wprost jako koszty.

Gdy wydatki na ogólnie pojęte inwestycje internetowe, a związane z wartościami niematerialnymi, zostaną zaliczone do amortyzowanych, czas amortyzacji nie będzie krótszy niż 2 lata. Generalna dyspozycja ustawowa nie dopuszcza możliwości jednorazowej amortyzacji, nawet w ramach pomocy de minimis.

Kluczowym dla kwestii amortyzowania wydatków na sklep internetowy, będzie najczęściej wartość transakcji. Prosty mechanizm elektronicznych zakupów nie przekroczy bariery 3500 zł, przeskoczyć ją mogą wielomodułowe, indywidualnie skrojone oprogramowania.  

 

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś