Zakup kasy fiskalnej za dotację – czy mogę uzyskać zwrot z Urzędu Skarbowego?

Rejestracja sprzedaży dla osób fizycznych w większości wypadków związana jest z obowiązkiem fiskalizacji transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Państwo nakładając obowiązek zakupu stosownych urządzeń proponuje w ramach rekompensaty specjalną ulgę podatkową. Wśród podatników pojawiają się wątpliwości czy można ją zastosować, jeżeli kasa została nabyta za pieniądze pochodzące z dotacji publicznej, acz innego rodzaju.

Generalne zasady ubiegania się o ulgę zostały przedstawione w ustawie. Ich spełnienie stanowi wystarczający warunek korzystania z niej.

Należy:

- posiadać dowód potwierdzenia zakupu kasy fiskalnej, wraz z homologacją,

- przed rozpoczęciem sprzedaży powiadomić pisemnie Urząd Skarbowy o zamiarze stosowania kas, liczbie kas, a także miejscu ich użytkowania,

- rozpocząć ewidencjonowanie w odpowiednim terminie wymaganym przez przepisy.

- w ciągu 7 dni od dnia pierwszej fiskalizacji kasy dokonać stosownego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego,

Sposób uzyskania ulgi został uzależniony od rodzaju podatnika.

Podatnicy VAT, rozliczają ulgę w deklaracjach należnego podatku VAT, od momentu nabycia kasy aż do całkowitego rozliczenia należnej kwoty (w razie potrzeby można proces rozłożyć na kilka deklaracji).

Jeżeli podatnik VAT nie wykaże podatku do zapłaty, może wnioskować o zwrot w ratach wynoszących

Odpowiednio: 25% należnej kwoty ulgi przy rozliczaniu miesięcznym i 50% przy rozliczaniu kwartalnym.

Jeżeli podatnik nie będący płatnikiem VATu, będzie realizował swoje prawo do ulgi, to nastąpi ona w drodze bezpośredniego zwrotu na konto. Odpowiedni wniosek powinien zawierać oryginalny dokument sprzedaży jak i potwierdzenie zapłaty, oraz dane podmiotu fiskalizującego i serwisującego, wraz z numerem konta. Urząd Skarbowy ma 25 dni na realizację zwrotu.

Kwota którą można rozliczyć bądź otrzymać w postaci przelewu z Urzędu Skarbowego to 90% wartości netto urządzenia z limitem do kwoty 700 zł. Pamiętać przy tym należy, że ulgę można rozliczyć tylko dla pierwszej nabywanej kasy – wymiana na nowe jak i zakup kolejnej nie stanowi podstawy do dodatkowego odliczenia.

Z powyższych rozważań wynika, że nie ma znaczenia z jakich środków kasa zostanie nabyta. Zatem zakup z dotacji będzie podlegał tym samym zasadom o ile zasady dotacji expressis verbis nie wskażą inaczej.

Ulga na zakup kasy może zostać cofnięta, z obowiązkiem zwrotu na rachunek US, gdy zaistnieją następujące okoliczności:

- nie zostanie dokonany przegląd techniczny lub zostanie zrobiony w nieautoryzowanym serwisie

- podatnik zlikwiduje działalność.

- kasa zostanie skradziona lub zniszczona

Ostatnie dwie okoliczności będą się liczyły jeżeli zaistnieją w ciągu 3 lat od uzyskania ulgi.

 

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś