Zakup towaru spoza UE a zwolnienie z VAT

W rosnącej sieci powiązań gospodarczych, polskie firmy wychodzą bardzo często poza granice unijne. W poszukiwaniu tańszych towarów sięgają po import z USA, Chin czy Rosji. W Stanach czy Chinach jest większy wybór produktów, a elektronika jest zauważalnie tańsza.

Wprowadzanie towarów na wspólny obszar gospodarczy, obciążony jest jednak licznymi utrudnieniami. Poza rozlicznymi formalnościami, trzeba też uiścić cła importowe, ewentualne akcyzy oraz na koniec – podatek VAT.

Import towarów jest definiowany jako przywóz z kraju trzeciego, nie będącym członkiem Unii i objęte jest procedurami celnymi. Mogą one zostać przeprowadzone przez sprzedawcę, samodzielnie przez przedsiębiorcę lub za pośrednictwem agencji celnej – co może oszczędzić dużo czasu, ze względu na stopień ich skomplikowania. W ich ramach należy się rejestrować w systemie EORI, dokonać zgłoszenia celnego, dokumentować przewóz CMR, określić specyfikację towaru i listę załadunkową, potem zakwalifikować towar do stawki celnej na podstawie systemu TARIC.

Stawki celne i akcyzowe powiększają podatkową wartość sprowadzanego towaru. Ta zaś podlega opodatkowaniu odpowiednią stawką VAT.

Jego rozliczenie, w przeciwieństwie do transakcji krajowych, należy do nabywcy. Także, jeżeli nie jest podatnikiem podatku VAT. Obowiązek podatkowy powstanie jednocześnie z powstaniem długu celnego, czyli rozpoczęcia procedury celnej. Od tego czasu nabywca ma 10 dni na dokonanie zapłaty podatku, liczonego od powzięcia informacji od organu celnego o wysokości należności celnych.

Pomimo odprowadzenia VATu, podatnik z niego zwolniony, nie będzie mógł go odliczyć, a jedynie wprowadzić w koszty. Nie mniej jednak, transakcje transunijne nie będą powstawać obowiązku, zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT.

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Serwis poświęcony tematyce podatków oraz księgowości, w szczególności poradom prawnym.

MH Biuro Rachunkowe Szczecin – biuro księgowe

kurs rachunkowości samodzielny księgowy

Usługi księgowe Kraków, biuro raś